KẾT QUẢ THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG

STT

Hình thức khen

Số quyết định

Ngày tháng

Ghi chú

01

Bằng khen về việc đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 và 2015-2016

1998/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

25/8/2016

 

02

Bằng khen về việc đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017.

3082/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

04/12/2017

 

03

Giấy khen công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2018.

1931/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

08/8/2018

 

04

Giấy khen tập thể Lao động Tiên tiến năm học 2018-2019

51/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

19/7/2019

 

05

Giấy khen tập thể Lao động Tiên tiến năm học 2019-2020

41/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

06/8/2020